Wiedźma to projekt będący efektem kilkuletniego ścierania się światów zabawy i edukacji oraz pasji i profesjonalizmu. 

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego, inteligentnego odbiorcy, staramy się tworzyć produkty i materiały łączące walory estetyczne nie tylko z użytecznymi, ale, przede wszystkim, z przynoszącymi wymierne korzyści – edukacyjne, marketingowe i finansowe.  

To kuźnia idei i praktycznych pomysłów wychodzących poza ramy wirtualnych koncepcji i realizowanych na różnych płaszczyznach – ukoronowaniem ostatnich prac jest, całkowicie niezależne, wydanie gry planszowej „Pizza Wars”.